چرا اومدی امیر تاجیک و امید تاجیک

تکست آهنگ امیر تاجیک و امید تاجیک به نام چرا اومدیx


چرا اومدی از کدوم خاطره به ذهنم که با عشق درگیر شم .

جوونی فقط پای عشق تو بود قسم میخورم با غمت پیر شم

نگفتی که تقدیر پردردی و برای دوتامون رقم میزنی

ته قصه تاوان دل بستن به هم میرسیم و به هم میزنی

(نگام مثل از جنگ برگشته هاس نگام کن که عمریه بازنده تم

تو میری و من توی تنهاییام به چشمت قسم فکر آینده تم)۲

متن آهنگ امیر تاجیک و امید تاجیک

اگه سردم و تو خودم یخ زدم تو یاداوری بهار منی

تو رفتی و خوبه خیالت هنوز خیال همین که کنار منی

به قلبی که بعد از تو سازش نکرد که نضش فقط غرق آشوب بود

به مردی که دیوونه عشق شد نگو رفتنش واسه تو خوب بود

( نگام مثل از جنگ برگشته هاست نگام کن که عمریه با زنده تم

تو میری و من توی تنهاییام به چشمت قسم فکر آینده تم)۲